• NO EN SE DE
  • Din huskeliste 0
  • EPD Miljødeklarasjoner

    En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration.
     
    I våre produkters miljødeklarasjoner som du finner på hvert enkelt produkt, vil miljøpåvirkningene gå klart frem. Ved hjelp av dokumenterbar og nøktern informasjon, ønsker vi å fremstå som en ansvarlig produsent og leverandør